ประเมินระยะการเกิดภูมิต้านทาน COVID-19 รายบุคคล

พื้นที่แสดงกราฟภูมิต้านทาน
กรุณาซักประวัติ และระบุวันที่ ในช่องด้านล่าง
แล้วผลลัพธิ์จะแสดงในส่วนนี้
(จอมือถือควรดูในแนวนอนครับ)

 • แนวทางการจัดการเมื่อได้รับผลตรวจ
  การตรวจ COVID-19 Rapid Test ควรทำหลังจากเริ่มมีอาการอย่างน้อย
  * กรณีตรวจพบ มีภูมิคุ้มกัน และมีอาการ ให้ไป รพ.หรือกักตัว
  * กรณีตรวจพบ มีภูมิคุ้มกัน และไม่มีอาการ ให้กักตัวอยู่บ้าน ห้ามออก
  * กรณีตรวจพบ ไม่มีภูมิคุ้มกัน และมีอาการ ให้ไป รพ.
  * กรณีตรวจพบ ไม่มีภูมิคุ้มกัน และไม่มีอาการ ให้อยู่บ้านจนครบ 14 วัน

  วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ
  * เพื่อให้ผู้เข้าข่ายสงสัย ทราบสถานะการป่วยของตนเอง
  * เพื่อให้ผู้เข้าข่ายสงสัย ทราบแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
  * เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมิน ผู้เข้าข่ายสงสัย ได้อย่างรวดเร็ว
  * เพื่อให้สามารถพิจารณาใช้ ชุดทดสอบเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  * เพื่อช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร


  แหล่งอ้างอิง
  covid-19-antibody-tests