กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง
พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 แยกตามอำเภอ ของจังหวัด 32-สุรินทร์

อำเภอ เคสใหม่วันนี้ เคสทั้งหมด เยี่ยมแล้ว %เยี่ยมแล้ว จำนวนครั้งบันทึกการที่เยี่ยม %ภาระงาน ระยะกักตัว <14 วัน ครบ 14 วัน ณ2020-10-27 รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงสูง รุนแรงสูงมาก จาก ARI Clinic จาก ER จากพื้นที่/ชุมชน จำนวนผู้มีไข้ %ผู้มีไข้
01-เมืองสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ชุมพลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-ท่าตูม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-จอมพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-ปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-กาบเชิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-รัตนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-สนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-สังขะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ลำดวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-สำโรงทาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-บัวเชด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-พนมดงรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ศรีณรงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-เขวาสินรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-โนนนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลช่วง: 27-09-2020 ถึง 27-10-2020 | ประมวลผล ณ :27-10-2020 18:49:01