กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง
พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 แยกตามอำเภอ ของจังหวัด 32-สุรินทร์

อำเภอ เคสใหม่วันนี้ เคสทั้งหมด เยี่ยมแล้ว %เยี่ยมแล้ว จำนวนครั้งบันทึกการที่เยี่ยม %ภาระงาน ระยะกักตัว <14 วัน ครบ 14 วัน ณ2021-10-19 รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงสูง รุนแรงสูงมาก จาก ARI Clinic จาก ER จากพื้นที่/ชุมชน จำนวนผู้มีไข้ %ผู้มีไข้
01-เมืองสุรินทร์ 0 86 86 100.00 144 167.44 8 0 83 0 3 0 12 0 49 5 5.81
02-ชุมพลบุรี 0 122 109 89.34 144 118.03 44 11 122 0 0 0 0 0 111 2 1.64
03-ท่าตูม 0 109 102 93.58 79 72.48 23 8 109 0 0 0 0 0 22 7 6.42
04-จอมพระ 0 93 65 69.89 69 74.19 1 0 93 0 0 0 0 0 57 6 6.45
05-ปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-กาบเชิง 0 47 44 93.62 0 0.00 37 13 47 0 0 0 0 0 0 2 4.26
07-รัตนบุรี 0 44 41 93.18 0 0.00 0 0 44 0 0 0 0 0 43 1 2.27
08-สนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-สังขะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ลำดวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-สำโรงทาบ 0 59 54 91.53 0 0.00 0 0 59 0 0 0 0 0 0 1 1.69
13-บัวเชด 0 29 29 100.00 13 44.83 5 2 29 0 0 0 0 0 29 1 3.45
14-พนมดงรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ศรีณรงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-เขวาสินรินทร์ 0 40 40 100.00 319 797.50 20 0 40 0 0 0 0 0 40 0 0.00
17-โนนนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งจังหวัด 0 629 570 90.62 768 122.10 138 34 626 0 3 0 12 0 351 25 3.97

ข้อมูลช่วง: 18-09-2021 ถึง 19-10-2021 | ประมวลผล ณ :18-10-2021 07:55:26