กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง
พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 แยกตามอำเภอ ของจังหวัด 32-สุรินทร์

อำเภอ เคสใหม่วันนี้ เคสทั้งหมด เยี่ยมแล้ว %เยี่ยมแล้ว จำนวนครั้งบันทึกการที่เยี่ยม %ภาระงาน ระยะกักตัว <14 วัน ครบ 14 วัน ณ2020-07-04 รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงสูง รุนแรงสูงมาก จาก ARI Clinic จาก ER จากพื้นที่/ชุมชน จำนวนผู้มีไข้ %ผู้มีไข้
01-เมืองสุรินทร์ 0 499 496 99.40 1909 382.57 23 0 499 0 0 0 11 4 380 14 2.81
02-ชุมพลบุรี 0 60 60 100.00 23 38.33 2 3 60 0 0 0 1 0 58 5 8.33
03-ท่าตูม 0 201 201 100.00 250 124.38 8 0 201 0 0 0 1 0 181 3 1.49
04-จอมพระ 0 298 298 100.00 921 309.06 26 4 298 0 0 0 0 0 241 4 1.34
05-ปราสาท 0 883 883 100.00 6540 740.66 55 12 830 3 50 0 0 0 587 32 3.62
06-กาบเชิง 0 85 85 100.00 70 82.35 2 0 85 0 0 0 0 0 60 10 11.76
07-รัตนบุรี 0 493 492 99.80 747 151.52 19 0 493 0 0 0 0 0 466 6 1.22
08-สนม 0 113 104 92.04 120 106.19 0 0 113 0 0 0 0 0 93 14 12.39
09-ศีขรภูมิ 0 888 888 100.00 2001 225.34 21 16 888 0 0 0 0 0 694 23 2.59
10-สังขะ 0 281 266 94.66 147 52.31 11 0 280 1 0 0 0 0 173 13 4.63
11-ลำดวน 0 183 183 100.00 143 78.14 23 5 183 0 0 0 0 0 176 7 3.83
12-สำโรงทาบ 0 1030 1022 99.22 1045 101.46 156 37 1030 0 0 0 0 0 691 4 0.39
13-บัวเชด 0 222 221 99.55 158 71.17 12 5 222 0 0 0 0 0 205 2 0.90
14-พนมดงรัก 0 67 67 100.00 76 113.43 0 0 67 0 0 0 0 0 67 0 0.00
15-ศรีณรงค์ 0 450 427 94.89 938 208.44 72 9 450 0 0 0 0 1 421 8 1.78
16-เขวาสินรินทร์ 0 542 536 98.89 2816 519.56 78 9 541 1 0 0 0 0 534 8 1.48
17-โนนนารายณ์ 0 143 142 99.30 156 109.09 6 0 143 0 0 0 0 0 103 3 2.10
รวมทั้งจังหวัด 0 6438 6371 98.96 18060 280.52 514 100 6383 5 50 0 13 5 5130 156 2.42

ข้อมูลช่วง: 04-06-2020 ถึง 04-07-2020 | ประมวลผล ณ :04-07-2020 09:01:10