กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง
พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 แยกตามอำเภอ ของจังหวัด 32-สุรินทร์

อำเภอ เคสใหม่วันนี้ เคสทั้งหมด เยี่ยมแล้ว %เยี่ยมแล้ว จำนวนครั้งบันทึกการที่เยี่ยม %ภาระงาน ระยะกักตัว <14 วัน ครบ 14 วัน ณ2021-08-02 รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงสูง รุนแรงสูงมาก จาก ARI Clinic จาก ER จากพื้นที่/ชุมชน จำนวนผู้มีไข้ %ผู้มีไข้
01-เมืองสุรินทร์ 0 734 720 98.09 1185 161.44 208 38 733 0 0 1 0 0 570 8 1.09
02-ชุมพลบุรี 5 566 492 86.93 322 56.89 170 31 561 0 2 3 0 0 475 12 2.12
03-ท่าตูม 0 936 760 81.20 482 51.50 332 44 867 33 26 10 84 0 428 54 5.77
04-จอมพระ 0 786 767 97.58 1396 177.61 257 45 688 11 28 59 25 1 495 52 6.62
05-ปราสาท 1 206 170 82.52 430 208.74 50 13 206 0 0 0 0 0 118 12 5.83
06-กาบเชิง 0 538 503 93.49 405 75.28 125 20 537 1 0 0 1 0 174 24 4.46
07-รัตนบุรี 4 605 533 88.10 395 65.29 151 52 601 0 0 4 9 0 468 128 21.16
08-สนม 0 48 47 97.92 47 97.92 25 0 48 0 0 0 0 0 48 2 4.17
09-ศีขรภูมิ 0 88 85 96.59 96 109.09 34 7 88 0 0 0 0 0 12 4 4.55
10-สังขะ 0 79 0 0.00 0 0.00 3 2 79 0 0 0 0 0 75 1 1.27
11-ลำดวน 0 33 31 93.94 42 127.27 2 6 28 2 3 0 0 0 31 3 9.09
12-สำโรงทาบ 0 189 175 92.59 123 65.08 63 12 189 0 0 0 0 0 112 7 3.70
13-บัวเชด 4 294 233 79.25 100 34.01 114 8 294 0 0 0 0 1 176 32 10.88
14-พนมดงรัก 0 603 565 93.70 87 14.43 87 8 594 0 2 7 0 0 405 25 4.15
15-ศรีณรงค์ 0 1 1 100.00 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
16-เขวาสินรินทร์ 11 351 351 100.00 1973 562.11 130 17 301 3 38 9 4 0 322 7 1.99
17-โนนนารายณ์ 0 31 30 96.77 31 100.00 7 8 31 0 0 0 0 0 30 3 9.68
รวมทั้งจังหวัด 25 6088 5463 89.73 7114 116.85 1758 311 5846 50 99 93 123 2 3940 374 6.14

ข้อมูลช่วง: 02-07-2021 ถึง 02-08-2021 | ประมวลผล ณ :01-08-2021 11:00:32