กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง
พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 แยกตามอำเภอ ของจังหวัด 32-สุรินทร์

อำเภอ เคสใหม่วันนี้ เคสทั้งหมด เยี่ยมแล้ว %เยี่ยมแล้ว จำนวนครั้งบันทึกการที่เยี่ยม %ภาระงาน ระยะกักตัว <14 วัน ครบ 14 วัน ณ2022-01-21 รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงสูง รุนแรงสูงมาก จาก ARI Clinic จาก ER จากพื้นที่/ชุมชน จำนวนผู้มีไข้ %ผู้มีไข้
01-เมืองสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-ชุมพลบุรี 0 193 193 100.00 186 96.37 0 0 193 0 0 0 0 0 192 2 1.04
03-ท่าตูม 0 240 240 100.00 240 100.00 7 59 240 0 0 0 0 0 233 2 0.83
04-จอมพระ 0 7 0 0.00 0 0.00 0 0 7 0 0 0 0 0 7 1 14.29
05-ปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-กาบเชิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-รัตนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-สนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-ศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-สังขะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-ลำดวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-สำโรงทาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-บัวเชด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-พนมดงรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-ศรีณรงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-เขวาสินรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-โนนนารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งจังหวัด 0 440 433 98.41 426 96.82 7 59 440 0 0 0 0 0 432 5 1.14

ข้อมูลช่วง: 21-12-2021 ถึง 21-01-2022 | ประมวลผล ณ :20-01-2022 02:32:34